Polityka prywatności
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego florkadecor.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

    Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Małgorzata Łyżwa, prowadząca działalność gospodarczą : Florka Decor Małgorzata Łyżwa, ul. Modrzewiowa 21, 05-532 Łubna, NIP: 7961611895, REGON: 361027380.

    Dane osobowe zbierane przez Florka Decor za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

    Florka Decor dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej – jeżeli nie zostaje zawarta umowa sprzedaży towaru, a towary są jedynie oglądane przez Użytkowniczkę czy Użytkownika - takimi danymi są np. adres e-mail czy adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszej stronie internetowej i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

1. niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

2. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, ich ulepszania i dopasowania do potrzeb i Twojej wygody, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych towarów i usług przez Florka Decor na stronie internetowej.

 

1.1. Definicje

Administrator danych – podmiot odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, dostępny pod podanymi poniżej danymi:
Florka Decor Małgorzata Łyżwa, ul. Modrzewiowa 21, 05-532 Łubna, NIP: 7961611895, REGON: 361027380.
Dane osobowe -W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Sklep - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sprzedaż internetową w domenie florkadecor.eu

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.

Użytkownik – oznacza każdy podmiot, który korzysta ze sklepu i na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może dyć Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


1.2. Gromadzenie Danych Osobowych, ich przetwarzanie i wykorzystywanie

Administrator gromadzi wszelkie dane osobowe Użytkowników potrzebne do zrealizowania całego procesu zamówienia złożonego w sklepie, czy wysyłki newslettera.

Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Dane osobowe Użytkowników uzyskuje się za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie:

a) formularz założenia konta i zarządzanie tym kontem (Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy oświadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)) ,

b) formularz składania zamówienia w celu wykonania umowy sprzedaży (Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)) ,

c) zapis do newslettera oraz innych form komunikacji, tj.: e-mail, czat online, gdy wcześniej podane informacje są błędne, bądź wymagają modyfikacji.
W chwili dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji w sklepie, użytkownik powinien przekazać administratorowi następujące dane:

• nazwisko i imię

• adres zamieszkania

• adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

• adres poczty elektronicznej
• hasło

• numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach czy wysyłania newslettera.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

1.3. Prawo Użytkownika

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt: sklep@florkadecor.pl

1.4. Informacje

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy świadczące usługi księgowości internetowej, firmy świadczące usługi CRM.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

 

2. Pliki Cookies
2.1. Definicja cookies, tzw. ”ciasteczka”.

To niewielkie pliki przechowywane na końcowym nośniku danych użytkownika – telefonie, tablecie, laptopie itp. Służą do zapisywania przez przeglądarkę określonych ustawień i dopasowywania zawartości sklepu do indywidualnych preferencji użytkownika.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

2.2. Rodzaje plików cookies
Istnieją dwa rodzaje ciasteczek :
• Sesyjne, które są tymczasowe i od razu usuwane, przykładowo po zamknięciu przeglądarki, czy przejściu na inną stronę przez użytkownika.
• Stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres, lub ciągle na nośniku danych użytkownika, do czasu ich usunięcia przez niego samego. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.3. Cel
Głównym celem tych plików jest jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do klienta, oraz ułatwienie poruszania się po sklepie. Pomagają użytkownikowi, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych, aby nie musiał ich za każdym razem ponownie wprowadzać.

2.4. Usuwanie/blokowanie zapisu plików cookie

W standardowych oprogramowaniach służących do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczone jest umieszczanie ciasteczek na urządzeniach końcowych. Dostępne są również ustawienia umożliwiające akceptację/blokowanie zapisywania ciasteczek w zależności od decyzji użytkownika. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Więcej szczegółowych informacji i obsługę plików „cookies”, można znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Proszę pamiętać, iż ograniczenie „ciasteczek” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności w naszym sklepie internetowym.

 

3.    Pliki Cookies

3.1. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach Cookies dotyczących obszarów:

  • Sklep: id sesji, czas zdarzenia , ostatnio oglądane produkty.

  • Panel administracyjny: id sesji, czas zdarzenia, podgląd stylów graficznych, integracja z Allegro i BaseLinker, kontrola pobierania kategorii.

3.2.  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.3.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.4.  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

3.5. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Florka Decor nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

4.     Prawa osób, których dane dotyczą

4.1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

4.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

4.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

4.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. 

4.5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

4.6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

4.7.Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

5.      Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Florka Decor poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl